card
/

Хамтрагч байгууллагууд

OVOO Community-д нэгдэх

OVOO AirTent борооны туршилт

Манай хамтрагч үйлдвэр борооны тест хэрхэн хийдэг вэ?

Монгол оронд цаг агаарын эрс тэс байдал нь майхнуудын чанарыг шалгадаг. ТС canvas даавуу нь үргэлжилсэн бороонд ус нэвтрэхгүй. Харин манай үйлдвэрлэгчийн зүгээс зөвлөж байгаагаар үргэлжилсэн аадар борооны үед дээгүүр татах борооны хамгаалалт сүүдрэвч тавихыг зөвлөдөг. Манай майхнууд нь дээгүүр татдаг зориулалтын 6 татлагатай сүүдрэвчтэй учраас та бүхэн бороонд норох, ус нэвтрэх талаар айлт үгүй. 

Хийлдэг майхан захиалах